Forskning

Convivas status för streaming Q4 2021: Europa

15 mars 2022

Conviva är plattformen för folkräkning, kontinuerlig mätning och engagemang för strömmande media. Idag bearbetar vår plattform nästan tre biljoner strömmande datahändelser dagligen, vilket stöder mer än 500 miljoner unika tittare som ser 200 miljarder strömmar per år över fyra miljarder applikationer som strömmar på enheter.

Under pandemin accelererade användningen av streaming över förväntan och skjuter i höjden till nya höjder för varje kvartal som gick. Men allt gott måste få ett slut. När det gäller global streamingkonsumtion innebär detta en stabilisering eftersom de pandemidrivna vinsterna bibehålls och en ny ribba sätts för hur det normala ser ut inom underhållning. Även om Europa var upp 20% år över år, förväntar vi oss att tillväxten under de kommande kvartalen kommer att fortsätta att byggas långsamt men stadigt när den stora streaming-ökningen ebbar ut.