Forskning

Forrester: Kostnadsbesparingar och affärsfördelar aktiverat av Conviva

13 januari 2021

Innan de använde Conviva, litade kunderna starkt på CDN-leverantörer för att rapportera mätvärden för servicekvalitet. Dessa mätvärden var dock begränsade och analytiker fann det svårt eller omöjligt att tydligt definiera serviceproblem. De intervjuade kunderna använde undersökningar, fokusgrupper och callcenterinteraktioner och övervakade i vissa fall sociala medier för att bedöma användarnas upplevelser. När de investerar i Conviva får analytiker och chefer serviceinformation i realtid för varje tittare. Nyckelresultat från investeringen inkluderar minskade kostnader i en organisation, från analytiker och utvecklare till kundvård. Kundernas upplevelsekvalitet (QoE) förbättras också samtidigt som kundförlusten minskar.

Kundintervjuerna och den ekonomiska analysen fann att en sammansatt organisation upplever fördelar på nästan $3.6M under tre år jämfört med kostnader på cirka $817K, vilket summerar till ett nettonuvärde på mer än $2.8M och en ROI på 340%.